Hebrejska Tora – osnovica Biblije

Izabrana pitanja Staroga zavjeta
Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, afiliran Papinskom sveučilištu Gregoriana
Zagreb, Jordanovac 110

Stanje: 13. 1. 2022.

1) Uvod – Tora = Mojsije (PDF 4:3) * (4:3) * (PDF 16:9 ) * (PPT 16:9)

2) Savez kako polazište (PDF) * (PPT)

3) Abrahamova kušnja i značenje žrtve u Bibliji (PDF) * (PPT)

4) Obraćenje u Svetom pismu (PDF) * (PPT)

5) Ustanovljenje Pashe. Noć Izlaska u Izl 11-13 (PDF) * (PPT)

6) Obitelj u Petoknjižju (PDF) * (PPT)

7) 1) Blagoslov dan i zadan; 2) Robovanje i robovlasništvo (PDF) * (PPT)

8) Izvori biblijskoga proroštva (PDF) * (PPT)

9) Vjera u Petoknjižju, vjera u Bibliji (PDF) * (PPT)

10) Božji Zakon u Petoknjižju i u Povijesnim knjigama (PDF) * (PPT)

11) Božji Zakon u Evanđeljima (PDF) * (PPS) * (PPT)

12) Biblijski odgoj za 21. stoljeće (PDF) * (PPT)

Ovaj predmet istražuje na koji je način Petoknjižje – prvi dio Hebrejske Biblije poznat kao Zakon, izvorno Tora-Pouka – osnovica za cjelinu biblijskih tekstova. Opće upute.

Prva, obvezna literatura za ovaj predmet jest samo Sveto pismo, tj. biblijski tekst. Ovdje su dostupni nastavni materijali uz popratne tekstove, te video- i audio-zapise.

Za pristup završnom ispitu potrebno je sudjelovanje u nastavi (ili mentorski studij), osobni studij i precizno poznavanje biblijskoga teksta. Svaki student može odabrati tri od ovih dvanaest nastavnih cjelina, koje će temeljito pripraviti: jednu temu s početka, jednu iz sredine, jednu s kraja popisa. Radi didaktike prva tema može se spremiti kao za rad s djecom, druga za rad sa studentima, a treća kao izlaganje na znanstvenom simpoziju.

Mjesto: FFRZ, ured 122 ili Palmotićeva 31, ili online – po dogovoru
U slučaju velikog broja pristupnika vrijedi i idući dan.
Konzultacije tijekom semestra vrijede kao izvanredni ispitni rok.

dr. Niko Bilić, SJ

niko.bilic@isusovci.hr