Objavljeno u 351. ak. g. Sveučilišta u Zagrebu 2019./2020.

1. listopada 2019. do 30. rujna 2020.

doc. dr. sc. N. Bilić, SJ
Fakultet filozofije i religijskih znanosti

1. 10. 2019. “Zašto studirati Sveto pismo?” – teološki ogled o imanentnoj heremenutici u Bibliji: https://amdg.ffrz.hr/?p=1968
CROSBI ID: 1040491

3. 10. 2019. “Kršćanska ljubav prema djetetu” – biblijsko-teološki ogled (tekst i audio-zapis): https://amdg.ffrz.hr/?p=2644
CROSBI ID: 1040622

7. 10. 2019. “Sluga svoga gospodara (Lk 17,5-10)” – biblijsko-teološki esej (tekst i audio-zapis) https://amdg.eu/2019/10/sluga-svoga-gospodara/
CROSBI 1105757

10. 10. 2019. “Petoknjižje – temelj cijele Biblije” – audio-zapis iz radijske znanstveno obrazovne emisije od 5. 10. 2019.
https://amdg.eu/2019/10/petoknjizje-temelj-cijele-biblije/
CROSBI 1105765

15. 10. 2019. “Deset gubavaca (Lk 17,11-19)” – biblijsko-teološki esej
https://amdg.eu/2019/10/deset-gubavaca/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1110062

20. 10. 2019. “Udovica i sudac (Lk 18,1-8)” – biblijsko-teološki esej
https://amdg.eu/2019/10/udovica-i-sudac/
CROSBI 1105845

25. 10. 2019. “Juditina velika molitva” – predavanje i radionica iz stručnog tečaja biblijske antropologije za poduzetnike i prijatelje
https://amdg.eu/2019/10/juditina-velika-molitva/
CROSBI 1105846

6. 11. 2019. “Iz Zakejeva dnevnika” – biblijsko-teološki esej o Lk 19,1-10
https://amdg.eu/2019/11/iz-zakejeva-dnevnika/

6. 11. 2019. “Značenje žrtve u Bibliji (audio) – audio-zapis radijske znanstveno-obrazovne emisije u okviru nastavnoga kolegija na FFRZ: Hebrejska Tora – osnovica Biblije (https://amdg.ffrz.hr/?page_id=1244), emitirane 2. 11. 2019.
https://amdg.eu/2019/11/znacenje-zrtve-u-bibliji-audio/
CROSBI 1105853

9. 12. 2019. “Učitelj i čudotvorac – Pregled Elizejeva života i djelovanja u 1 Kr 19,16 – 2 Kr 13,21”: https://amdg.ffrz.hr/?p=2257
CROSBI 1105857

10. 12. 2019. “Povjereni darovi” – biblijsko-teološki ogled o Mt 25,14-30: https://amdg.ffrz.hr/?p=2290
CROSBI 1105858

10. 12. 2019. “Škola odgovornosti – Prispodoba o rasipnom sinu kao paradigma” – biblijsko-teološki ogled o Lk 15,11-32: https://amdg.ffrz.hr/?p=2295
CROSBI 1105860

11. 12. 2019. “Mojsije, prorok” – biblijsko-teološki ogled o Pnz 18,15- 18: https://amdg.ffrz.hr/?p=2320
CROSBI 1105867

11. 12. 2019. “Ana, majka velikoga proroka” – biblijsko-teološki esej o 1 Sam 1,1-2,11: https://amdg.ffrz.hr/?p=2340
CROSBI 1105872

12. 12. 2019. “Savez srca” – biblijsko-teološki ogled o Jr 31,31-34: https://amdg.ffrz.hr/?p=2353
CROSBI 1105873

12. 12. 2019. “Jobova utjeha” – biblijsko-teološki esej o Job 38,1-42,6 (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2363
CROSBI ID: 1105876

12. 12. 2019. “Vatren za Krista” – biblijsko-teološki esej o Pavlovu obraćenju (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2370
CROSBI 1107508

13. 12. 2019. “Svećenik Eli” – biblijsko-teološki pogled na lik Elija u 1 Sam 1-4 (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2396
CROSBI http:/www.bib.irb.hr/1107510

13. 12. 2019. “Samuelovo zvanje – Kako je dječak postao Božji prorok (1 Sam 3)” – biblijsko-teološki esej o 1 Sam 3: https://amdg.ffrz.hr/?p=2402
CROSBI 1107518

13. 12. 2019. “Mihej ben Jimla” – proročki lik u 1 Kr 22,7-28 (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2415
CROSBI 1107527

13. 12. 2019. “Knjige Ljetopisa” – prikaz biblijskih knjiga prema G. Steins, „Die Bücher der Chronik“ u Zenger, Einleitung, Stuttgart 1995. u okviru kolegija “Biblija – Stari zavjet” na sveučilišnom preddiplomskom studiju religijskih znanosti: https://amdg.ffrz.hr/?p=2425
CROSBI 1107532

13. 12. 2019. “Hulda iz Jeruzalema” – esej o proročici Huldi u 2 Kr 22,14-20 i 2 Ljet 34,22-28: https://amdg.ffrz.hr/?p=2430
CROSBI 1107537

13. 12. 2019. “Knjiga Ezrina” – biblijsko-teološki pregled knjige u okviru kolegija “Biblija – Stari zavjet” na sveučilišnom preddiplomskom studiju religijskih znanosti: https://amdg.ffrz.hr/?p=2439
CROSBI 1107551

13. 12. 2019. “Jeremija, svećenik” – biblijsko-teološki esej u okviru nastavnoga kolegija na Filozofsko-teološkom institutu afiliranom Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu: Proroštvo i apokaliptika (https://amdg.ffrz.hr/?page_id=3017), tekst i audio-zapis
https://amdg.eu/2019/12/jeremija-svecenik/; https://amdg.ffrz.hr/?p=2488
CROSBI ID: 1051343

13. 12. 2019. “Spasonosna Božja pobjeda” – biblijsko-teološka studija o problemu nasilja u Bibliji objavljena u iz: M. Nikić – M. Marjanović (ur.): Religije i nasilje. Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnoga simpozija održanog u Zagrebu 17. listopada 2014., (Biblioteka: Religijski niz, knjiga 17), FTI, Zagreb, 2015., str. 185–203. (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2461
CROSBI 1107556

13. 12. 2019. “Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu” – biblijsko-teološki esej o prva dva poglavlja (Job 1 i 2) i epilogu (Job 42,10-17) u Knjizi o Jobu u okviru kolegija “Mudrosna literatura u Bibliji” na sveučilišnom studiju religijskih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2467
CROSBI 1107558

13. 12. 2019. “Knjiga Mudrosti” – prikaz biblijske knjige prema S. Schroer, Das Buch Weisheit, u okviru kolegija “Mudrosna literatura u Bibliji” na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2. izd): https://amdg.ffrz.hr/?p=2472
CROSBI 1107566

13. 12. 2019. “Knjiga Sirahova” – prikaz biblijske knjige prema J. Marböck, Das Buch Jesus Sirach u okviru kolegija “Mudrosna literatura u Bibliji” na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (2. izd): https://amdg.ffrz.hr/?p=2474
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108120

13. 12. 2019. “Prorok Jeremija” – biblijsko-teološki prikaz lika proroka Jeremije u okviru kolegija “Biblija – Stari zavjet” na sveučilišnom preddiplomskom studiju religijskih znanosti na FFRZ Sveučilišta u Zagrebu (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2478
CROSBI https://www.bib.irb.hr/1051347

13. 12. 2019. “Baruh – blagoslovljeni tajnik prorokov” – prikaz Baruhova lika u okviru kolegija “Biblija – Stari zavjet” na sveučilišnom preddiplomskom studiju religijskih znanosti na FFRZ Sveučilišta u Zagrebu (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2485
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108122

13. 12. 2019. “Ezekiel – prorok svećenik” – prikaz Ezekijelova lika prema njegovoj knjizi u okviru kolegija “Biblija – Stari zavjet” na sveučilišnom preddiplomskom studiju religijskih znanosti na FFRZ Sveučilišta u Zagrebu (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2491
CROSBI http:/www.bib.irb.hr/1108124

14. 12. 2019. “Estera – siroče i kraljica” – biblijsko-teološki prikaz Esterina razvojnoga puta u Knjizi Esterinoj u okviru kolegija “Biblija – Stari zavjet” na sveučilišnom preddiplomskom studiju religijskih znanosti na FFRZ Sveučilišta u Zagrebu (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2496
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108126

14. 12. 2019. “Živo srce” – biblijsko-teološki esej o Ez 36,22-28 (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2503
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108127

14. 12. 2019. “U napetosti između institucije i karizme – Duhovno zvanje jednog ‘ne-proroka’ u Am 7,10-17” – biblijsko-teološka studija o zvanju proroka Amosa, (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2509
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108133

14. 12. 2019. “Imenom zazvan – Lik proroka Amosa u Knjizi Amosovoj” (2. izd): https://amdg.ffrz.hr/?p=2515
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108134

14. 12. 2019. “Mihej – teolog Ostatka” – biblijsko-teološki ogled o malom proroku Miheju (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2520
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108140

14. 12. 2019. “Jedan dan u službi – proročka depresija u Knjizi proroka Jone” (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2524
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108142

14. 12. 2019. “Mojsije u Starom zavjetu” – biblijsko-teološki prikaz Mojsijeva lika (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2569
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108144

14. 12. 2019. “Sudbonosna pustinja – Vjera i nevjera na putu u slobodu” – biblijsko-teološki ogled o Izl 32,1-14 u okviru kolegija “Biblija – Stari zavjet” na sveučilišnom preddiplomskom studiju religijskih znanosti na FFRZ Sveučilišta u Zagrebu (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2572
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108147

15. 12. 2019. “Vjera u Petoknjižju (audio)” – znanstveno-obrazovna radio-emisija u okviru nastavnoga kolegija na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (https://amdg.ffrz.hr/?page_id=1244), emitirana 7. 12. 2019.
Objavljeno na: https://amdg.eu/2019/12/vjera-u-petoknjizju/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108148

19. 12. 2019. “Biblijski korijeni vjere” – predavanje i radionica u okviru stručnoga tečaja biblijske antropologije za poduzetnike i prijatelje, održano 19. 12. 2019.
https://amdg.eu/2019/12/biblijski-korijeni-vjere/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108188

25. 12. 2019. “Čudesan božićni susret” – teološko promišljanje o rođenju Isusa Krista (tekst i audio)
https://amdg.eu/2019/12/cudesan-bozicni-susret/
CROSBI ID: 1042720

2. 1. 2019. “Teška iskustva s Isusom: Mrvice koje mnogo znače” – biblijsko-teološki ogled o Mt 15,21-28 (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2649
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108191

11. 1. 2020. “Krize Svete Obitelji (audio)” – znanstveno-obrazovna radio-emisija u okviru nastavnoga kolegija Antropologija Staroga i Novoga zavjeta na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, emitirana 4. 1. 2020., audio-zapis i tematski pregled:
https://amdg.eu/2020/01/krize-svete-obitelji-audio/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108194

15. 1. 2020. “Rutina primijenjena solidarnost” – biblijsko-teološki prikaz Knjige o Ruti u okviru kolegija “Biblija – Stari zavjet” na sveučilišnom preddiplomskom studiju religijskih znanosti na FFRZ Sveučilišta u Zagrebu (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2679
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108196

21. 1. 2020. Hebrejska Tora – osnovica Biblije (2. izd.) – e-udžbenik za istoimeni kolegij iz studija religijskih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2. popravljeno i prošireno izdanje (“prezentacije”, tekstovi, audio- i video-zapisi):
https://amdg.eu/2020/01/hebrejska-tora-osnovica-biblije-2-izd/
CROSBI https://www.bib.irb.hr/1044415

23. 1. 2020. “Eva – žena. Na izvorima ljudskoga bića” – biblijsko-teološki esej o Post 2,18-4,2 (2. izd.): https://amdg.ffrz.hr/?p=2742
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108200

3. 2. 2020. “Biblijska antropologija (video-udžbenik)” – e-udžbenik za nastavni kolegij “Antropologija Staroga i Novoga zavjeta” (https://amdg.ffrz.hr/?page_id=3081) na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, niz znanstveno-obrazovnih emisija.
U suradnji s Laudato TV – obiteljskom televizijom.
https://amdg.eu/2020/02/biblijska-antropologija-video-udzbenik/
CROSBI ID: 1045650

10. 2. 2020. “Sol i svjetlo” – biblijsko-teološki esej uz Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16, liturgijska čitanja na 5. nedjelju u godini A (tekst i audio-zapis):
https://amdg.eu/2020/02/sol-i-svjetlo/
CROSBI ID: 1048849

11. 2. 2020. “Blaženi Svetac (audio)” – teološko promišljanje o bl. Alojziju kard. Stepincu o 60. godišnjici njegove smrti, audio zapis:
https://amdg.eu/2020/02/blazeni-svetac-audio/
CROSBI ID: 1048847

15. 2. 2020. Krist stvara novu zajednicu (Mt 5, 17-37) – suradnja: I. Hadaš, Rim (tekst i audio)
https://www.vaticannews.va/hr/crkva/news/2020-02/razmisljanje-uz-misna-citanja-6-nedjelje-kroz-liturgijsku-godinu.html
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1110041

18. 2. 2020. “Petoknjižje i povijesne knjige” – e-udžbenik iz kolegija “Biblijska egzegeza: Petoknjižje i povijesne knjige” na Filozofsko-teološkom institutu afiliranom Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu; natuknice (prezentacije), tekstovi, audio i video-zapisi:
https://amdg.eu/2020/02/petoknjizje-i-povijesne-knjige/
CROSBI ID: 1050320

22. veljače 2020. Ljubite neprijatelje! (Mt 5, 38-48) – suradnja: I. Hadaš, Rim (tekst i audio)
https://www.vaticannews.va/hr/crkva/news/2020-02/razmisljanje-uz-misna-citanja-7-nedjelje-kroz-liturgijsku-godinu.html
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1110028

29. 2. 2020. Čovječe, tko si? (Mt 4,1-11). 1. korizmena nedjelja – suradnja: I. Hadaš, Rim (tekst i audio)
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1110027

7. 3. 2020. Sjaj Evanđelja (Mt 17,1-9) – suradnja: I. Hadaš, Rim (tekst i audio)
https://www.vaticannews.va/hr/crkva/news/2020-02/razmisljanje-uz-misna-citanja-1-korizmene-nedjelje-u-liturgijsko.html
CROSBI: http://www.bib.irb.hr/1110020

10. 3. 2020. “Prorok Ezekiel (audio)” – znanstveno-obrazovna radio-emisija u okviru nastavnoga kolegija “Biblija – Stari zavjet” na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, emitirana 7. 3. 2020.
https://amdg.eu/2020/03/prorok-ezekiel-audio/
CROSBI: http://www.bib.irb.hr/1108219

14. 3. 2020. Vječna žeđ (Iv 4,5-42) – suradnja: I. Hadaš, Rim (tekst i audio)
https://www.vaticannews.va/hr/crkva/news/2020-03/razmisljanje-uz-misna-citanja-2-korizmene-nedjelje-u-liturgijsko0.html
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1110013

15. 3. 2020. Žena Samarijanka i “virus Korona” – biblijsko-teološki esej o Iv 4,5-42.
https://amdg.eu/2020/03/zena-samarijanka-i-virus-korona/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108364

21. 3. 2020. Vidjeti Krista (Iv 9,1-41) – suradnja: I. Hadaš, Rim (tekst i audio)
https://www.vaticannews.va/hr/crkva/news/2020-03/razmisljanje-uz-misna-citanja-4-korizmene-nedjelje-u-liturgijsko.html
CROSBI ID: 1110002

26. 3. 2020. Korizmeni pogled – Razderana utroba bazilike Srca Isusova
https://hkm.hr/vijesti/domovina/korizmeni-pogled-razderana-utroba-bazilike-srca-isusova/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108369

28. 3. 2020. Isus u suzama (Iv 11,1-45)
https://www.vaticannews.va/hr/crkva/news/2020-03/razmisljanje-uz-misna-citanja-5-korizmene-nedjelje-u-liturgijsko.html
https://amdg.ffrz.hr/?p=4072 (2. izd)
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109995

2. 4. 2020. “Praotac Abraham i Isus, vječni Sin Očev” – biblijsko-teološki esej o Iv 8,51-59
https://amdg.eu/2020/04/praotac-abraham-i-isus-vjecni-sin-ocev/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108381

3. 4. 2020. “Djela Očeva” – biblijsko-teološki esej o Iv 10,31-42
https://amdg.eu/2020/04/djela-oceva/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108383

3. 4. 2020. Žalosni petak – Prvi petak bez bazilike Srca Isusova
https://hkm.hr/vijesti/domovina/prvi-petak-bez-bazilike-srca-isusova/

3. 4. 2020. Prvi petak bez Bazilike – biblijsko-teološki esej o Iv 10, 31-42 https://www.bitno.net/vjera/duhovnost/prvi-petak-bez-bazilike/)

5. 4. 2020. “Da, ja sam, Gospodine” – biblijsko-teološki esej o Muci po Mateju (Mt 26,14–27,66)
https://amdg.eu/2020/04/da-ja-sam-gospodine/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108661

(5. 4. 2020. “Da, ja sam, Gospodine” – razmatranje o Muci po Mateju u godini 2020.
https://hkm.hr/vjera/da-ja-sam-gospodine/

5. 4. 2020. “Razmatranje o Velikom tjednu” – https://narod.hr/kultura/razmatranje-patra-bilica-isusovca-na-sluzbi-u-bazilici-srca-isusova-u-zagrebu-o-velikom-tjednu)

10. 4. 2020. “Sveti križ Isusov” – teološko promišljanje o biblijskom opisu Velikoga petka (tekst i audio-zapis):
https://amdg.eu/2020/04/sveti-kriz-isusov-2/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108664

13. 4. 2020. “Uskrsni početak” – biblijsko-teološki esej o liturgijskim čitanjima na Uskrs, 12. 4. 2020. (Dj 10, 34a.37-43; Kol 3, 1-4; Iv 20, 1-9)
https://amdg.eu/2020/04/uskrsni-pocetak/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108668

(13. 4. 2020. Uskrsno jutro nije kraj, Kristova škola sada tek počinje!
https://hkm.hr/duhovnost/uskrsno-jutro-nije-kraj-kristova-skola-sada-tek-pocinje/

13. 4. 2020. Uskrs 2020. poziva: Kušajte iznutra onu pravu izolaciju, za kojom duša žudi, u kojoj Duh progovara!
https://www.bitno.net/vjera/duhovnost/uskrsno-jutro-nije-kraj-sada-tek-pocinje-duhovno-sazrijevanje/

13. 4. 2020. ‘Pandemija je prigoda da pogledamo što stoji u početcima i u žarištu naše vjere’
https://narod.hr/kultura/razmatranje-patra-bilica-o-uskrsu-pandemija-je-prigoda-da-pogledamo-sto-stoji-u-pocetcima-i-u-zaristu-nase-vjere)

19. 4. 2020. “Biblija u nedjelju Božjega milosrđa” – biblijsko-teološki esej o Dj 2,42-47; 1 Pt 1,3-9; Iv 20,19-31
https://amdg.eu/2020/04/biblija-u-nedjelju-bozjega-milosrda/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108671

(19. 4. 2020. “Uskrsni susret nije smiraj i mirovanje, nego je poslanje!” – biblijsko-teološki esej o Bijeloj nedjelji u okviru pandemije
https://hkm.hr/duhovnost/uskrsni-susret-nije-smiraj-i-mirovanje-nego-je-poslanje/)

13. 5. 2020. “Neki ključni vidici selilaštva i izbjeglištva u Svetom pismu” – izvorni znanstveni rad u Obnovljeni Život – časopis za filozofiju i religijske znanosti, sv. 75, br. 1, 2020., str. 9-23.
https://hrcak.srce.hr/237689
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108753

20. 5. 2020. “Kamo ideš? (Iv 16,5)” – biblijsko-teološki esej o Dj 16,22-34; Iv 16,5-11, (tekst i audio-zapis):
https://amdg.eu/2020/05/kamo-ides-iv-165/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108756

24. 5. 2020. “Vjerujem (Ps 27)” – novo uglazbljeni Psalam 27 (note i audio-zapis)
https://amdg.eu/2020/05/vjerujem-ps-27/

24. 5. 2020. “Proslavi me!” – biblijsko-teološki esej o Iv 17,1-11 (tekst i audio-zapis):
https://amdg.eu/2020/05/proslavi-me/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108757

30. 5. 2020. “Dan hrvatske Državnosti” – teološko promišljanje uz Dan državnosti
https://amdg.eu/2020/05/dan-hrvatske-drzavnosti/

24. 5. 2020. “Svetopisamski vodič kroz vazmeno vrijeme: ‘uskrsno Tijelo Kristovo’ (1. dio) – Uvođenje u bit naše vjere”, Glas Koncila, br. 21/2020 (2396), godište LIX., str. 9
e-izdanje: https://www.glas-koncila.hr/svetopisamski-vodic-kroz-vazmeno-vrijeme-uskrsno-tijelo-kristovo-uvodenje-u-bit-nase-vjere/ (30. 5. 2020.)
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108760

31. 5. 2020. “Duh Sveti u Bibliji” – pregled napisa o Duhu Svetom objavljenih na Portalu za interdisciplinarno multimedijsko istraživanje i primjenu Biblije – https://amdg.eu

31. 5. 2020. “Svetopisamski vodič kroz vazmeno vrijeme: ‘uskrsno Tijelo Kristovo’ (2. dio) – Crkva, sveto Tijelo – to smo mi”, Glas Koncila, br. 22 / 2020 (2397), godiše LIX., str. 9.
e-izdanje: https://www.glas-koncila.hr/svetopisamski-vodic-kroz-vazmeno-vrijeme-uskrsno-tijelo-kristovo-crkva-sveto-tijelo-to-smo-mi/ (6. 6. 2020.)
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108761

lipanj 2020. “Biblija otkriva početak i kraj svijeta”, intervju o Bibliji, nagrađen na natjecanju Lidrano, vodio Hrvoje Klarić (NKG), u: Ostvarenja – časopis učenika i profesora Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu, br. 1/2 (79/80), str. 26-27.
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108767

1. 6. 2020. “Primite Duha!” – biblijsko-teološki esej o Dj 2,1-11 prigodom svetkovine Duhova
https://hkm.hr/duhovnost/primite-duha/
29. 3. 2020. https://amdg.eu/2012/03/primite-duha/
31. 5. 2020. https://amdg.ffrz.hr/?p=3276
CROSBI: http://www.bib.irb.hr/1108771

5. 6. 2020. “Koji Zakon tvoj ljube (Ps 119)” – umjetnički rad, novouglazbljeni otpjevni psalam u petak 9. liturgijskoga tjedna (god. II.) Ps 119, 157.160-161.165-166.168 (note i audio-zapis):
https://amdg.eu/2020/06/koji-zakon-tvoj-ljube-ps-119/

9. 6. 2020. “Sloga iz Kristove molitve (Iv 17) – audio”, znanstveno-obrazovna radio-emisija o 17. poglavlju Ivanova evanđelja u okviru nastavnoga kolegija na sveučilišnom preddiplomskom studiju religijskih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu: “Biblija – Novi zavjet” (https://amdg.ffrz.hr/?page_id=3342), emitirane 6. 6. 2020. (audio-zapis):
https://amdg.eu/2020/06/sloga-iz-kristove-molitve-iv-17/
CROSBI ID: 1108776

11. 6. 2020. “Jedno tijelo” – biblijsko-teološki esej uz liturgijska čitanja na svetkovinu Tijelova (god. A): Pnz 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17; Iv 6,51-58, tekst i audio-zapis
https://amdg.eu/2020/06/jedno-tijelo
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108908

13. 6. 2020. “Slavi, Jeruzaleme (Ps 147)” – novouglazbljeni otpjevni psalam za Tijelovo: Ps 147, 12-15.19-20 (note i audio-zapis)

14. 6. 2020. “Tko je apostol? – Izvor i sadržaj apostolskoga poziva u Mt 9,36-10,8” – biblijsko-teološki esej o liturgijskom čitanju Evanđelja na 11. nedjelju, god. A: Mt 9,36-10,8
https://hkm.hr/vjera/p-niko-bilic-tko-je-apostol/
https://amdg.eu/2020/06/tko-je-apostol/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108912

12. 7. 2020.l “Kako je nastao Božji narod” – znanstveno-obrazovna radio-emisija o konstituiranju Božjega naroda prema biblijskim izvještajima u Petoknjižju u okviru nastavnoga kolegija na preddiplomskom sveučilišnom studiju religijskih znanosti na FFRZ “Biblija – Stari zavjet”, emitirana 4. 7. 2020. (audio-zapis)
https://amdg.eu/2020/07/kako-je-nastao-bozji-narod/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1108922

31. 7. 2020. “Majka u krizi, Majka Božjega rješenja” – biblijsko-teološki esej o Mariji, Majci Isusovoj prigodom proslave Majke Božje Sljemenske – Kraljice Hrvata
https://amdg.eu/2020/07/majka-u-krizi-majka-bozjega-rjesenja/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109278

25. 8. 2020. “Eva unatoč muci kroz koju je prošla, ne okreće Bogu leđa” – biblijsko-teološki esej o liku Evinu u Post 2,18-4,2
https://hkm.hr/duhovnost/p-niko-bilic-eva-unatoc-muci-kroz-koju-je-prosla-ne-okrece-bogu-leda/

CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109280

29. 8. 2020. “Krstitelj mučenik” – biblijsko-teološki esej o Mk 6,17-29
https://amdg.eu/2020/08/krstitelj-mucenik/
5. 2. 2021. 2. popravljeno izd. https://amdg.ffrz.hr/?p=4032
CROSBI: http://www.bib.irb.hr/1109282

30. 8. 2020. “Bit kršćanske vjere”, 2. izd. – biblijsko-teološki esej o Mt 16,21–27
https://amdg.ffrz.hr/?p=3350
CROSBI: http://www.bib.irb.hr/1109810

30. 8. 2020. “Za Kristom – Isusova škola odgovornosti”, 2. izd. – biblijsko-teološki esej o Mk 8,27-35
https://amdg.ffrz.hr/?p=3354
(30. 8. 2020. “Nasljedovanje Krista oslobađa, jer se učenik treba sam sebe odreći!” – biblijsko teološki esej o Mt 16,21-27 (evanđelje na 22. nedjelju kroz godinu A)
https://hkm.hr/vjera/nasljedovanje-krista-oslobada-jer-se-ucenik-treba-sam-sebe-odreci/)
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109283

3. 9. 2020. “Ključevi neba” – biblijsko-teološki esej o biblijskim čitanjima na 21. nedjelju u liturgijskoj godini A: Iz 22,19-23; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20
https://amdg.ffrz.hr/?p=3361
CROSBI ID: 1109285

8. 9. 2020. “Djevica Marija – Zora koja najavljuje Dan” – teološko promišljanje o rođenju Isusove Majke Marije (tekst i audio)
https://hkm.hr/vjera/djevica-marija-zora-koja-najavljuje-dan/

9. 9. 2020. “Ustav kršćanske vjere” – biblijsko-teološki esej o blaženstvima u Lk 6,20-26 (tekst i audio)
https://amdg.eu/2020/09/ustav-krscanske-vjere/
CROSBI ID: 1109291

11. 9. 2020. “Dobro oko” – stručan radio-komentar o Lk 6,39-42
tekst: https://hkr.hkm.hr/svakodnevno-u-745-p-niko-bilic-iskoristimo-svaki-trenutak-za-popravljanje-svoje-ljubav-prema-bliznjemu/
audio: https://soundcloud.com/hrvatska-katolicka-mreza/u-svjetlu-bozje-rijeci-110920
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109820

12. 9. 2020. “Ime Marijino” – biblijsko-teološki esej o Lk 6,43-49 (tekst i audio)
https://amdg.eu/2020/09/ime-marijino-2/
usp. https://hkr.hkm.hr/svakodnevno-u-745-p-niko-bilic-marija-je-uzor-u-poniznosti-u-poslusnosti-i-u-izvrsavanju-bozje-rijeci/
audio: https://soundcloud.com/hrvatska-katolicka-mreza/u-svjetlu-bozje-rijeci-120920
CROSBI: http://www.bib.irb.hr/1109828

13. 9. 2020. “Beskrajno obilje praštanja” – biblijsko-teološki esej o liturgijskom čitanju u četvrtak 19. tjedna i na 24. nedjelju u god. A: Mt 18,21-35 (tekst, audio i TV-emisija)
https://amdg.eu/2020/09/beskrajno-obilje-oprastanja/
https://amdg.ffrz.hr/?p=3371
https://hkr.hkm.hr/svakodnevno-u-745-p-niko-bilic-velikodusnom-oprostenju-prethode-iskreno-priznanje-i-molba/
https://soundcloud.com/hrvatska-katolicka-mreza/u-svjetlu-bozje-rijeci-130920
CROSBI: http://www.bib.irb.hr/1109830

17. 9. 2020. Molitva u kući farizeja Šimuna – stručni komentar uz Lk 7,36-50 (tekst i audio)
https://hkm.hr/duhovnost/molite-ovu-molitvu-kako-biste-iskreno-primili-isusa-u-svoj-dom/

18. 9. 2020. Benedikt XVI. o Pavlu, apostolu (uredio N. Bilić), za potrebe nastavnoga kolegija na sveučilišnom preddiplomskom studiju na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu: Pavao iz Tarza: tekstovi i teme
https://amdg.ffrz.hr/?p=3424
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109831

20. 9. 2020. “Molitva s radnikom od prvoga sata” – stručni komentar uz Mt 20,1-16 (tekst i audio)
https://amdg.eu/2020/09/molitva-s-radnikom-od-prvoga-sata/

21. 9. 2020. “Gospodar vinograda” – biblijsko-teološki esej o Kristovoj prispodobi u Mt 20,1-16
https://amdg.eu/2020/09/gospodar-vinograda/
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109839

22. 9. 2020. “Osušena desnica (Lk 6,6-11)”, 2. izd. – biblijsko-teološki esej o evanđeoskom izvještaju Lk 6,6-11
https://amdg.ffrz.hr/?p=3481
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109841

22. 9. 2020. “Rodila se majka Mesije” – biblijsko-teološki esej o Mt 1,1-23
https://amdg.ffrz.hr/?p=3487
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109850

(22. 9. 2020. “Dobro oko (Lk 6,39-42), 2. izd. – biblijsko-teološki esej o Kristovoj pouci u Lk 6,39-42
https://amdg.ffrz.hr/?p=3493
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109820)

23. 9. 2020. “Bratska pravednost” – biblijsko-teološki ogled o ulomku iz Kristova Govora na gori u Mt 5,20-26:
https://amdg.ffrz.hr/?p=3503
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109920

23. 9. 2020. “Srce kršćanstva” – biblijsko-teološki ogled o izvještaju u Iv 19,31-37
https://amdg.ffrz.hr/?p=3508
CROSBI ID: 1109926

23. 9. 2020. “Koliko vrijedi tvoja riječ” – biblijsko-teološki ogled o Mt 5,33-37
https://amdg.ffrz.hr/?p=3516
CROSBI http://www.bib.irb.hr/1109927

25. 9. 2020. “Dvanaestorica poslanih (Lk 9,1-6)” – biblijsko-teološki ogled o Kristovu poslanju apostola u Lk 9,1-6
https://amdg.ffrz.hr/?p=3566
CROSBI: http://www.bib.irb.hr/1109941

26. 9. 2020. “Uskrsne žene”, 2. izd. – biblijsko-teološki ogled o uskrsnom izvještaju u Mk 16,1-7
https://amdg.ffrz.hr/?p=3610
CROSBI: http://www.bib.irb.hr/1109944

27. 9. 2020. “Molitva Isusu do smrti poslušnomu Sinu, do smrti na križu” – stručni komentar uz Fil 2,5-11 (tekst i audio-zapis)
https://amdg.eu/2020/09/molitva-isusu-do-smrti-poslusnomu-sinu-do-smrti-na-krizu/

28. 9. 2020. “Očeva volja” – biblijsko-teološki ogled o Mt 21,28-32
https://amdg.eu/2020/09/oceva-volja/
https://amdg.ffrz.hr/?p=3631
CROSBI: http:/www.bib.irb.hr/1109948

29. 9. 2020. “Molitva Isusu, Učitelju, kad je proglasio Blaženstva na početku Govora na gori” – stručni komentar uz Mt 5,1-12 (tekst i audio, video)
https://amdg.eu/2020/09/molitva-isusu-ucitelju-2/