19./20. Proroštvo i apokalitpika

Tp1110 Proroštvo i apokaliptika na studiju filozofije i teologije Filozofsko-teološkoga Instituta Družbe Isusove, afiliranoga Papinskom sveučilištu Gregoriana (www.ftidi.hr)

Akademska godina 2019./2020., ljetni semestar

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ

Stanje: 2. 6. 2020.

Glavni oblik nastave u ovom kolegiju jesu predavanja, zajedničko proučavanje i odgovorna, kritička rasprava. Za sudjelovanje u nastavi glavni “materijal” jest biblijski tekst. Na raspolaganju su dva uobičajena hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima.

U studiju biblijskih tekstova uvelike može pomoći i Zvučna Biblija.

Na internetu cijeli biblijski tekst u hrvatskom prijevodu nude:
Kršćanska sadašnjost (KS)
Intratext (a automatskom konkordancijom)
Biblija.net
Biblija govori (grupa kršćana)

Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga.

Ovdje ponuđeni materijali popratnoga su karaktera za studij svetopisamskoga teksta.

1) 24. 2. 2020. Uvod: fenomen proroštva u Judaizmu (.PDF) * (PPT)
2) Prorok Izaija (.PDF) * (PPT)
3) Proroštvo o Emanuelu (Iz 7,14) – u izvornom kontekstu. (PDF) * (PPT)
4) Hodočašće svjetskih naroda u Iz 60 (PDF) * (PPT)
5) Jeremijino zvanje (Jr 1), Novi Savez (Jr 31), Sudbina Knjige (Jr 36) .PDF * (PPT)
6) Jr 33 – Nedokučive tajne proroka Jeremije (.PDF) * (PPT)
7) Prorok Ezekiel (.PDF) * (PPT)
8) Novi pastir u Ez 34. Dvostruki sud Božji nad Izraelom (PDF) * (PPT)
9) Daniel – prorok mudrac; Azarjina molitva (Dn 3,25-45) PDF * (PPT)
10) Mali proroci; Amos (PDF) * (PPT) *
11) Hošea – prorok spoznaje (PDF) * (PPT)
12) Joel; Obadija (PDF) * (PPT)
13) Jonin proročki uspjeh; Mihej – teolog ostatka (PDF) * (PPT) *
14) Nahum – prorok osvete Gospodnje; Habakuk – prorok molitelj (PDF) * (PPT)
15) Sefanija; Hagaj (PDF) * (PPT)
16) Zaharija; Malahija (PDF) * (PPT)
17) Tužaljke; Baruh (PDF) * (PPT)
18) Završetak Knjige proroka Izaije (Iz 61-66) PDF * (PPT)
19) Okrilje u imenu Jahvinu; Izrael i narodi kod Malih proroka (PDF) * (.PPT) *
20) Lik kralja Ezekije u Knjizi proroka Izaije (Iz 37-39); Jeremija pred pad Jeruzalema (Jr 37s) PDF * (PPT)

PDF * Ponavljanje.ppt * Ponavljanje: izabrana pitanja i odgovori

***

LITERATURA:

Cijenjeni i dragi studenti na FTI, srdačno hvala na zanimanju i marljivosti! Predmet “Proroštvo i apokaliptika” od početka ima jasnu svrhu: Što bolje upoznati – odgovorno i pravedno prema pisanoj Božjoj Riječi – Proročke knjige Staroga zavjeta u Svetom pismu. U tome kao uvod i pratnja pomaže i stručna literatura. U ispitnom vremenu prilika je da pokažete koliko ste u tom poslu bili uspješni!

Za prolaznu ocjenu na ispitu, uz pregled gradiva s predavanja dostupan ovdje na https://amdg.ffrz.hr/?page_id=3017, može se po vlastitom izboru uzeti jedan “veliki”, jedan “mali prorok” i jedna važna teološka tema koju proroci zajednički obrađuju. Radi didaktike može se jednu točku pripraviti za (a) rad s djecom, drugu (b) za odrasle, a treću za (c) znanstveni simpozij. Najviše uvijek vrijedi što preciznije poznavanje biblijskoga teksta.

Pregled prijašnje nastave:

Proroštvo i apokaliptika (2014.)

Prophetae maiores et minores (2010.) * Proroci na amdg.ffrz.hr

Proroci na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik (2015./15.)

Proroci i psalmi pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica