2019./20. Biblija – Stari zavjet

Temeljni religijski i religiološki dokument

FFRZ: Rp5100 (ISVU: 31384), ECTS 6,
351. ak. godina Sveučilišta u Zagrebu
zimski semestar 2019./2020.
ponedjeljkom u 11:15 i srijedom u 10:15
Fakultet filozofije i religijskih znanosti,
Zagreb, Jordanovac 110

Stanje: 22. 1. 2020.

Za sudjelovanje u nastavi potrebno je imati vlastiti primjerak Svetoga pisma jer je glavni “materijal” biblijski tekst.  Na raspolaganju su dva uobičajena cjelovita hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima.

Na internetu cijeli biblijski tekst nude: Kršćanska sadašnjost * Biblija.netIntratext (s automatskom konkordancijom). U studiju uvelike može pomoći i Zvučna Biblija. Ovdje je na raspolaganju i audio-udžbenik u nastajanju, a ovdje je pregled prošlogodišnje nastave.
Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga (.pdf), te c – caput, poglavlje; v – versus, redak; s – sequens, sljedeći.

LITERATURA * audio udžbenik: Sveta knjiga – teološki uvod u Stari zavjet

e-udžbenik

1) 2.10.19. Uvod: Elementi imanentne hermeneutike; Kanon Staroga zavjeta (PDF) * (PPT) * Uvod u Stari zavjet * Put u Emaus * Božanska pouka za život (Ps 1) * poslušajte: O Bibliji (6.10.2015., urednik: Petar Bilobrk, .mp3; 52MB; * poslušajte: Isus i Stari zavjet (.mp3, 19MB, 20 min.) * novo: Zašto studirati Sveto pismo?

2) 9.10.19. Jezici Staroga zavjeta; Kozmos i anthropos (PDF) * (PPT) * Dobrota u strukturi stvaranja * Na sliku Božju * Tajna kršćanske plodnosti (Iv 15,1-8) * Čovjek – slika Božja * Pogledajte: Čovjek – na sliku Božju

3) 14.10.19. Knjiga Postanka – Noa, Abraham (PDF) * (PPT) * Prvi savez * “Prvi savez. Post 9, 8-17 u teologiji saveza.” u Crkva u svijetu: CUS. 47 (2012) ISSN 0352-400, 1, Split 2012. * Abrahamov poziv * Abrahamov put u Post 14 * Svećenik Melkisedek * Abraham – prorok

4) 16.10.19. Jakov je Izrael (PDF) * (PPT) * Početak iz snova (Post 28) * Jakovljev zavjet * Jakovljeva molitva * Borba za blagoslov * Pogledajte: Praotac Jakov opet u domovini * Poslušajte: Početak povijesti praoca Jakova i njegov zavjet * Jakovljeva borba s Bogom i njegov povratak u domovinu

5) 21.10.19. Knjiga Izlaska – Mojsijev poziv, prijelaz preko Crvenoga mora (PDF) * (PPT) * Mojsijev poziv * Središnji događaj * Riječi koje je Bog izgovorio * Aron, svećenik * Aron, brat Mojsijev

6) 23.10.19. Levitski zakonik (PDF)(PPT)

7) 28.10.19. Knjiga Brojeva (PDF) * (PPT) * Obiteljski sukob (Br 12) * Mojsije zagovornik

8) 30.10.19. Ponovljeni zakon (PDF) * (PPT) * Prikaz prema G. Brauliku * Mojsije – uzor prorok * nastavna pitanja (.doc)

9) 11.11.19. Jošua (PDF) * (PPT) * Ratnik i molitelj (.pdf) * Jošua, ratnik u Izl 17 * Jošua u Petoknjižju (natuknice)

10) 13.11.19. Knjiga o Sucima (PDF) * (PPT) * Debora – sutkinja vjernica (Suci 4s)Gideon, borac (Suci 6-8) * Nepoznata vjernica * Samsonov duhovni put (Suci 13-16) * PDF * Knjiga o Ruti (PPT) * Ruta * video-udžbenik: Debora * Gideon

11) 20.11.19.  Knjige o Samuelu (1 i 2 Sam) (PDF) * (PPT) * Ana, majka velikoga proroka* Plodonosan zavjet majke Ane (1 Sam 1s)Svećenik Eli * Samuelovo zvanje * Pobijedi Golijata! (.pdf) * Nepoznati prorok Gâd * video-udžbenik: Ana – majka Samuelova

12) 25.11.19. Knjige o Kraljevima (1 Kr i 2 Kr) (PDF) * (PPT) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10) * Tri kralja u Starom zavjetu * Prorok pred svojim Gospodinom * Elizej – čudotvorac i učitelj * Mihej ben Jimla

13) 27.11.19.  Knjige Ljetopisa (PDF) * (PPT) * Knjige Ljetopisa * Hulda iz Jeruzalema govori Božje riječi * Salomon u Ljet (PPT) * (PDF) * Ezekija u Ljet (PPT) * (PDF)

14) 2.12.19. Ezra i Nehemija (PDF)(PPT) * Knjiga Ezrina * Ezra – svećenik i pismoznanac * Ezra i nov početak * Nehemija – graditelj jeruzalemskih zidina * Uspješan socijalni reformator Nehemija (Neh 5) * Nehemija, graditelj i sv. Josip * Obnovitelj Nehemija * Vidi: Nehemija na TFMVI * Poslušajte, preuzmite: Nehemija, voditelj naroda (.mp3; 35MB, 30:09 min.)

15) 4.12.19.  Tobija; Knjiga o Juditi – paradigma za čitanje SZ (PDF)(PPT) * Judita – Biblijski put Judite, spasiteljice * Ženska ruka (.pdf) * Juditina velika molitva (Jdt 9) * vidi: Spasonosna Božja pobjeda * pogledajte: Judita na HTV, 1.12.2013. * pogledajte: Judita, spasiteljica naroda na TV

16) 9.12.19.  Estera – Židovka perzijska kraljica (PDF) * (PPT) * Estera – siroče i kraljica * Velika molitva kraljice Estere * Poslušajte! Estera

17) 11.12.19. Knjige o Makabejcima (PDF) * (PPT)

18) 16.12.19.  Mudrosne knjige, Psalmi i Knjiga o Jobu (PDF) * (PPT)Božanska pouka za životni put (Ps 1) * Kraljevska molitva (1 Kr 3,6–9; 2 Ljet 1,8–10) * Pripovjedni okvir u Knjizi o Jobu * Prvi odgovor – Teološko značenje razgovora s Bogom u Job 38,1–42,6Pogledajte (video): Job u razgovoru s Bogom – 1. dio * 2. dio * Knjiga mudrosti * Knjiga Sirahova * usp. Psalmi i mudrosne knjige

19) 18.12.19. Biblijski proroci; Izaija (PDF) * (PPT) * Koga da pošaljem * (.pdf) * Poslušajte: Evo me, mene pošalji! Proročko zvanje u Iz 6 * video: Zvanje proroka Izaije

20) 8.1.20. Knjiga proroka Jeremije (PDF) * (PPT) * Zvanje proroka Jeremije * Prorok JeremijaJeremija, svećenikSavez srca u Jr 31  * Baruh – blagoslovljeni tajnik prorokov

21) 13.1.20. Prorok Ezekiel (PDF) * (PPT) * Ezekiel – prorok svećenik * Zvanje i zadaća proroka Ezekiela * Živo srce (Ez 36,22–28) 
Poslušajte: Prorok Ezekiel

22) 15.1.20. Daniel – prorok mudrac, Mali proroci (PDF) * (PPT) * Azarjina molitva 

23) 20.1.20.  Prorok Amos (PDF) * (PPT) * Zvanje proroka Amosa * Imenom zazvan

24) 22.1.20. Prorok Jona (PDF) * (PPT) * Jonina druga molitva * Jedan dan u službi. Proročka depresija u Knjizi o Joni * Znak Jonin * Hošea – prorok spoznaje; Prorok Mihej PDF * (PPT) * Mihej – teolog Ostatka * Prorok Joel (PDF) * (PPT)

Za pristup završnom ispitu potrebno je sudjelovanje u nastavi (ili mentorski studij), osobni studij, precizno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu.
Svaki će student po vlastitom izboru proučiti jedan Uvod u Stari zavjet (vidi: Literaturu).
Iz svake skupine biblijskih knjiga studenti sami mogu odabrati po jednu-dvije ključne knjige koje će detaljno proučiti za ispit. (Iz Petoknjižja bilo koja, iz Povijesnih: ili Jš ili Suci ili Sam ili Kr ili Ljet; iz Mudrosnih jedna knjiga i jedan psalam; od Proroka jedan Veliki i jedan Mali).
Radi didaktike prvi izbor može se spremiti kao za rad s djecom, drugi za rad sa studentima, a treći kao prikaz na znanstvenom simpoziju. Na ispitu se može imati primjerak Svetog pisma i vlastite bilješke.

ISPITI
zimski rok
sri., 29. 1. 2020. od 8:30
sri., 12. 2. 2020. od 8:30

ljetni rok
sri., 10. 6. 2020. od 8:30
sri.,  1. 7. 2020. od 8:30

zimski rok
sri., 2. 9. 2020. od 8:30
sri., 16. 9. 2020. od 8:30

Mjesto: FFRZ, ured 118
U slučaju velikog broja pristupnika vrijedi i idući dan.
Konzultacije tijekom semestra vrijede kao izvanredni ispitni rok.
Za ispit je neophodna prethodna prijava na STUDOMATU.

Pregled prijašnje nastave

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
niko.bilic@ffrz.unizg.hr