2020./2021. Biblija Novi zavjet na FFRZ

na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Joseph Brickey, Kruh života (www.josephbrikey.com)

ISVU 39060

Nakon što su se studenti na Uvodu u Bibliju upoznali s cjelinom Kanona i nakon što su u drugoj godini studija proučili prvi i veći dio biblijskih knjiga, Stari zavjet, ovaj kolegij omogućuje susret s 27 knjiga Novoga zavjeta, stavljajući poseban naglasak na četiri Evanđelja koja opisuju život i djelo Isusa Krista i već dva tisućljeća predstavljaju vrhunsku svetinju. Ovaj kolegij, kao dio sveučilišnog preddiplomskog studija religijskih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, namijenjen studentima u 5. semestru studija, želi na uobičajen način pružiti uvid u formu, sadržaj i aktualnu teološku poruku biblijskih knjiga. U skladu s časnom i prokušanom tradicijom egzegeze tj. znanstveno obrazloženog tumačenja biblijskih tekstova u studiju uvažavamo doseg povijesnih znanosti, lingvistike, književne teorije, uvijek pazeći na kontekst i cjelinu Biblije.

Glavni radni materijal jest sam biblijski tekst pa je stoga za sudjelovanje u nastavi potrebno imati vlastiti primjerak Svetoga pisma.

1) 1.10.20. Uvodni pregled: Kanon Novoga zavjeta (PDF) * (PPT) * (PPT 4:3)

Video: Uskrsli Učitelj – sama sebe tumači

2) 5.10.20. Evanđelje po Mateju: Djetinstvo Isusovo (PDF) * (PPT)

3) 8.10.20. Ivan Krstitelj u Matejevu evanđelju; Isusova kušnja u pustinji (PDF) * (PPT)

4) 12.10.20. Evanđelje po Mateju: Isusovo javno djelovanje (PDF) * (PPT)

5) 15.10.20. Muka i uskrsnuće Isusovo u Matejevu evanđelju (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Teologija Muke po Mateju

6) 19.10.20. Evanđelje po Marku – tko je Marko i što piše, Mesijanska tajna (PDF) * (PPT)

7) 22.10.20. Kristovo javno djelovanje u Evanđelju po Marku (PDF) * (PPT)

8) 26.10.20. Koga Isus spašava u Evanđelju po Marku? (PDF) * (PPT)

(Paralizirani, Čovjek usahle ruke, Opsjednuti s legijom nečistih duhova, Slijepac iz Betsaide)

9) 29.10.20. Kristova muka i uskrsnuće u Mk 14-16 (PDF) * (PPT)

2.11.20. Dušni dan

10) 5.11.20. Evanđelje po Luki: Dijete Isus (PDF) * (PPT)

11) 9.11.20. Kristovo javno djelovanje u Lukinu evanđelju (PDF) * (PPT)

  • Kušnja u pustinji, Naviještanje evanđelja u Lk, Milosrdni Samarijanac, Rasipni sin

Lk 4,1-13: U pustinji * Kristova kušnja u pustinji * video: Kristova kušnja u pustinji

Lk 10,25-37: Krist – Učitelj milosrđa. Kristova metoda u prispodobi o milosrdnom Samarijancu

Lk 15,11-32: Škola odgovornosti * Kršćanska radost, radost obraćenja (audio) * Dva brata * video: Rasipni sin

12) 12.11.20. Isusova muka i uskrsnuće po Luki

13) 16.11.20. Evanđelje po Ivanu

14) 19.11.20. Kristologija Ivanova Evanđelja

Sloga iz Kristove molitve

15) 23.11.20. Djela apostolska

16) 26.11.20. Djela apostolska

17) 30.11.20. Pregled Pavlovih poslanica

18) 3.12.20. Kako je sve počelo – Prva poslanica Solunjanima

  • Poslušajte:

19) 7.12.20. Jakovljeva poslanica

20) 10.12.20. Prva Petrova poslanica

21) 14. 12. 20. Druga Petrova poslanica

22) 17.12.20. Prva Ivanova poslanica

23) 21.12.20. Druga i treća Ivanova poslanica

24) 7.1.21. Judina poslanica

25) 11. 1. 21. Otkrivenje

26) 14.1.21. Teologija Knjige Otkrivenja

27) 18. 1. 21. Teologija Novoga zavjeta

28) 21. 1. 21. Teologija Novoga zavjeta

Za pristup završnom ISPITU potrebno je aktivno sudjelovanje u 75% nastave, osobni studij, podrobno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu. Izvanredni će studenti početkom semestra s nastavnikom utvrditi mentorski oblik studiranja.

1) Za završni ispit svaki će student po vlastitom izboru proučiti jedan znanstveni Uvod u Novi zavjet.

2) Samostalno će odabrati i studijski usporediti dva Evanđelja s obzirom na način opisa i sadržaj (Mt i Mk, ili Mt i Lk, ili Mt i Iv, ili Mk i Lk, ili Mk i Iv, ili Lk i Iv).

3) Podrobno će prostudirati jednu od Pavlovih poslanica ili jednu od Katoličkih poslanica ili Otkrivenje.

4) Proučit će kako Novi zavjet prikazuje jednu od ključnih tema iz Kristova života: Isusovo poučavanje, Isusova djela i čudesa, Isusova posljednja večera, Isusova muka i smrt, Isusovo uskrsnuće ili slično.

Radi didaktike i plodne pedagogije studenti mogu jedan izbor pripraviti za rad s djecom, drugi za rad s odraslima, a treći kao izlaganje za znanstveni simpozij (naslov izlaganja i glavni argumenti).