21./22. – Novi zavjet

Dokument o osnutku i Osnivaču kršćanstva

Joseph Brickey, Kruh života (www.josephbrikey.com)

stanje: 6. 2. 2022.

RP6100 (ISVU: 39060), ECTS 6,
353. ak. godina Sveučilišta u Zagrebu
zimski semestar 2021./2022.
ponedjeljkom u 11:15 i četvrtkom u 12:15
Fakultet filozofije i religijskih znanosti
Zagreb, Jordanovac 110, aula 003

Nakon što su se studenti na Uvodu u Bibliju upoznali s cjelinom Kanona i nakon što su u drugoj godini studija proučili prvi i veći dio biblijskih knjiga, Stari zavjet, ovaj kolegij omogućuje susret s 27 knjiga Novoga zavjeta, stavljajući poseban naglasak na četiri Evanđelja koja opisuju život i djelo Isusa Krista i već dva tisućljeća predstavljaju vrhunsku svetinju. Ovaj kolegij, kao dio sveučilišnog preddiplomskog studija religijskih znanosti na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, namijenjen studentima u 5. semestru studija, želi na uobičajen način pružiti uvid u formu, sadržaj i aktualnu teološku poruku biblijskih knjiga. U skladu s časnom i prokušanom tradicijom egzegeze tj. znanstveno obrazloženog tumačenja biblijskih tekstova u studiju uvažavamo doseg povijesnih znanosti, lingvistike, književne teorije, uvijek pazeći na kontekst i cjelinu Biblije.

Glavni radni materijal jest sam biblijski tekst pa je stoga za sudjelovanje u nastavi potrebno imati vlastiti primjerak Svetoga pisma. Na raspolaganju su dva uobičajena hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima.U studiju biblijskih tekstova uvelike može pomoći i Zvučna Biblija u izdanju zaklade Čujem, vjerujem, vidim, sada dostupna i online.

Na internetu cijeli biblijski tekst u hrvatskom prijevodu nude:
Kršćanska sadašnjost (KS)
Intratext (a automatskom konkordancijom)
Biblija.net
Biblija govori (grupa kršćana)
Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga.

1) 7. 10. 2021. Uvodni pregled: Kanon Novoga zavjeta (PDF) * (PPT) * (PPT 4:3)

Video: Uskrsli Učitelj – sama sebe tumači

2) 11. 10. 2021. Evanđelje po Mateju: Djetinstvo Isusovo (PDF) * (PPT) * (PPT 16:9)

3) 14. 10. 2021. Ivan Krstitelj u Matejevu evanđelju; Isusova kušnja u pustinji (PDF 4:3) * (PPT) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9)

4) 18. 10. 2021. Evanđelje po Mateju: Isusovo javno djelovanje (PDF 4:3) * (4:3) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9)

5) 21. 10. 2021. Muka i uskrsnuće Isusovo u Matejevu evanđelju (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Teologija Muke po Mateju

6) 25. 10. 2021. Evanđelje po Marku – tko je Marko i što piše, Mesijanska tajna (4:3)

(PPT 4:3) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9)

7) 28. 10. 2021. Kristovo javno djelovanje u Evanđelju po Marku (PDF) * (PPT)

(PDF 16:9) * (PPT 16:9)

8) Koga Isus spašava u Evanđelju po Marku? (PDF) * (PPT)

(Paralizirani, Čovjek usahle ruke, Opsjednuti s legijom nečistih duhova, Slijepac iz Betsaide)

9) 4. 11. 21. Kristova muka i uskrsnuće u Mk 14-16 (PDF) * (PPT)

10) 8. 11. 21. Evanđelje po Luki: Dijete Isus (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

Evanđelje po Luki: Dijete Isus (PDF 16:9) * (PPT)

11) 11. 11. 21. Kristovo javno djelovanje u Lukinu evanđelju (PDF) * (PPT)

12) 15. 11. 21. Kristove pouke: Milosrdni Samarijanac, Rasipni sin (PDF) * (PPT)

Lk 10,25-37: Krist – Učitelj milosrđa. Kristova metoda u prispodobi o milosrdnom Samarijancu

Lk 15,11-32: Škola odgovornosti * Kršćanska radost, radost obraćenja (audio) * Dva brata * video: Rasipni sin

13) 18. 11. 21. Isusova muka i uskrsnuće po Luki (PDF) * (PPT)

14) 22. 11. 21. Evanđelje po Ivanu – pregled (PDF) * (PPT)

radni list (.doc)

15) 25. 11. 21. Krist Kralj u Iv; Isusov put u Muku u Iv 1-11 (PDF) * (PPT)

16) 28. 11. 21. Isusov Čas u Knjizi Časa Iv 12-21 (PDF) * (PPT)

Sloga iz Kristove molitve

17) 2. 12. 21. Djela apostolska (PDF) * (PPT)

18) 6. 12. 21. Djela apostolska (PDF) * (PPT)

18a) 13. 12. 21. Pregled Pavlovih poslanica (PDF) * (PPT)

Kako je sve počelo – 1 Sol

19) 16. 12. 21. Jakovljeva poslanica (PDF) * PPT

20) 20. 12. 21. Prva i Druga Petrova poslanica (PDF) * PPT

21) 10. 1. 22. Prva Ivanova poslanica (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Ustroj i značenje Prve Ivanove poslanice

22) 13. 1. 22. Druga i treća Ivanova poslanica (PDF) * (PPT)

23) 17. 1. 22. Judina poslanica (PDF) * (PPT)

Poslušajte: Kakvu ulogu ima Poslanica Jude apostola (YouTube)

Kakvu ulogu ima Poslanica Jude apostola

24) 20. 1. 22. Knjiga Otkrivenja (PDF) * (PPT)

Za pristup završnom ISPITU potrebno je aktivno sudjelovanje u 75% nastave, osobni studij, podrobno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu. Izvanredni će studenti početkom semestra s nastavnikom utvrditi mentorski oblik studiranja.

1) Za završni ispit svaki će student po vlastitom izboru proučiti jedan znanstveni Uvod u Novi zavjet.

2) Samostalno će odabrati i studijski usporediti dva Evanđelja s obzirom na način opisa i sadržaj (Mt i Mk, ili Mt i Lk, ili Mt i Iv, ili Mk i Lk, ili Mk i Iv, ili Lk i Iv).

3) Podrobno će prostudirati jednu od Pavlovih poslanica ili jednu od Katoličkih poslanica ili Otkrivenje.

4) Proučit će kako Novi zavjet prikazuje jednu od ključnih tema iz Kristova života: Isusovo poučavanje, Isusova djela i čudesa, Isusova posljednja večera, Isusova muka i smrt, Isusovo uskrsnuće ili slično.

Radi didaktike i plodne pedagogije studenti mogu jedan izbor pripraviti za rad s djecom, drugi za rad s odraslima, a treći kao izlaganje za znanstveni simpozij (naslov izlaganja i glavni argumenti).

Pregled prijašnje nastave: 2020./2021. Biblija Novi zavjet na FFRZ – Ad maiorem Dei gloriam