21./22. – Biblija – Stari zavjet

Temeljni religijski i religiološki dokument

FFRZ: Rp5100 (ISVU: 31384), ECTS 6,
353. ak. godina Sveučilišta u Zagrebu
zimski semestar 2021./2022.
ponedjeljkom u 8:15 i srijedom u 10:15
Fakultet filozofije i religijskih znanosti,
Zagreb, Jordanovac 110, aula 015

Stanje: 19. 1. 2022.

e-udžbenik

Za sudjelovanje u nastavi potrebno je imati vlastiti primjerak Svetoga pisma jer je glavni “materijal” biblijski tekst.  Na raspolaganju su dva uobičajena cjelovita hrvatska prijevoda: “Zagrebačka Biblija” (Stvarnost, KS i džepno izdanje) i “Šarićeva Biblija” (osvježeni prijevod nadbiskupa Ivana Ev. Šarića, HBD, Verbum, Glas Koncila). Za studij je najprikladnije izdanje Jeruzalemska Biblija jer donosi tekst podijeljen na odlomke s dodanim podnaslovima i naznačenim untarbiblijskim vezama na margini, te s brojnim bilješkama i uvodima.

Na internetu cijeli biblijski tekst nude: Kršćanska sadašnjost * Biblija.netIntratext (s automatskom konkordancijom). U studiju uvelike može pomoći i Zvučna Biblija. Ovdje je na raspolaganju i audio-udžbenik u nastajanju, a ovdje je pregled prošlogodišnje nastave.
Redovito su u uporabi kratice biblijskih knjiga (.pdf), te c – caput, poglavlje; v – versus, redak; s – sequens, sljedeći.

LITERATURA * audio udžbenik: Sveta knjiga – teološki uvod u Stari zavjet

1) 4. 10. 21. Uvod: Elementi imanentne hermeneutike; Kanon Staroga zavjeta (PDF) * (PPT)

2) 6. 10. 21. Jezici Staroga zavjeta; Kozmos i anthropos (PDF) * (PPT)

3) 11. 10. 21. Knjiga Postanka – Noa, Abraham (PDF 16:9)

(PDF 4:3) * (PPT 16:9) * (PPT 4:3)

4) 13. 10. 21. Jakov je Izrael (PDF 16:9)

(PPT 16:9) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

5) 18. 10. 21. Knjiga Izlaska – Mojsijev poziv, prijelaz preko Crvenoga mora (PDF 4:3)

(PPT 4:3) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9) * (4:3)

6) 20. 10. 21. Levitski zakonik (PDF) *

(PPT) * (PDF 16:9) * (PPT 16:9)

7) 25. 10. 21. Knjiga Brojeva (PDF 4:3) *

(PPT 4:3) * (PDF 16:9) * (PPTX)

8) 27. 10. 21. Ponovljeni zakon (PDF)

(PPT) * (PDF 4:3) * (PPT 4:3)

9) 3. 11. 21. Jošua (PDF) * (PPT)

10) 8. 11. 21. Knjiga o Sucima (PDF) * (PPT)

11) 10. 11. 21. Knjige o Samuelu (1 i 2 Sam) (PDF) * (PPT)

12) 15. 11. 21. Knjige o Kraljevima (1 Kr i 2 Kr) (PDF) * (PPT)

13) 17. 11. 21. Knjige Ljetopisa; Hulda (PDF) * (PPT)

14) 22. 11. 21. Ezra (PDF)(PPT)

15) 24. 11. 21. Nehemija (PDF) * (PPT)

16) 29. 11. 21. Tobija (PDF) * (PPT)

17) 1. 12. 21. Knjiga o Juditi – paradigma za čitanje SZ; Estera – Židovka, perzijska kraljica (PDF)(PPT)

18) 6. 12. 21. Knjige o Makabejcima (PDF) * (PPT)

19) 8. 12. 21. Mudrosne knjige; Knjiga o Jobu (PDF) * (PPT)

20) 13. 12. 2021. Knjiga o Jobu

21) 15. 12. 21. Biblijski psalmi (PDF) * PPT

22) 20. 12. 21 Biblijski proroci; Izaija (PDF) * (PPT)

23) 22. 12. 21. Knjiga proroka Jeremije (PDF) * (PPT)

24) 10. 1. 22. Prorok Ezekiel (PDF) * (PPT)

25) 12. 1. 22. Daniel – prorok mudrac, Mali proroci (PDF) * (PPT)

26) 17. 1. 22. Prorok Amos (PDF) * (PPT) * Prorok Jona (PDF) * (PPT)

27) 19. 1. 22. Josip, naš brat (Post 45,1-8); Pomirna žrtva praoca Jakova (Post 46,1-7) PDF * PPT

Za pristup završnom ispitu potrebno je sudjelovanje u nastavi (ili mentorski studij), osobni studij, precizno poznavanje biblijskoga teksta i uvid u stručnu literaturu.
Svaki će student po vlastitom izboru proučiti jedan Uvod u Stari zavjet (vidi: Literaturu).
Iz svake skupine biblijskih knjiga studenti sami mogu odabrati po jednu-dvije ključne knjige koje će detaljno proučiti za ispit. (Iz Petoknjižja bilo koja, iz Povijesnih: ili Jš ili Suci ili Sam ili Kr ili Ljet; iz Mudrosnih jedna knjiga i jedan psalam; od Proroka jedan Veliki i jedan Mali).
Radi didaktike prvi izbor može se spremiti kao za rad s djecom, drugi za rad sa studentima, a treći kao prikaz na znanstvenom simpoziju. Na ispitu se može imati primjerak Svetog pisma i vlastite bilješke.

ISPITI
Mjesto: FFRZ, ured 122 ili Palmotićeva 31 po odredbi Fakulteta.
Konzultacije tijekom semestra vrijede kao izvanredni ispitni rok.
Za ispit je neophodna prethodna prijava na STUDOMATU.

Pregled prijašnje nastave

doc. dr. sc. Niko Bilić, SJ
niko.bilic@ffrz.unizg.hr